SLU

Arkivförteckning UWA

Här kan du söka alla arkivbildare på SLU. Databasen innehåller förteckningar över aktuella arkivbestånd och upphörda arkivbildare som t.ex. Lantbruks-, Veterinär- och Skogshögskolan samt Alnarpsinstitutet.v.

Arkiv


Fritextsökning


 


För frågor och information kontakta mats.karlsson@slu.se

Åter till startsidan   /   AIR- arkiv, informationshantering och registratur